Respekt - Spolupráce - Důstojnost - Tolerance


Nechceme pouze usměrňovat, reformovat a rekonstruovat, ale vytvářet, spojovat, usnadňovat a zjednodušovat.


  Doprava

 • Zrušení parkovacích modrých zón
 • Městský záchytný parkovací systém
 • Řešení městské a regionální dopravy
 • Vybalancovat nebo zrušit poplatky za dálnice
 • Řešení tranzitní dopravy
 • Opravy komunikací místo retardérů
 • Vytvořit železniční koridory, autovlaky
 • Zvýšit počet průjezdných pruhů v jednom směru
 • Bezplatné parkovací domy
 • Navrácení poštovných úřadů do mikroregionů

  Daně

 • Zrušení Elektronické Evidence Tržeb
 • Zrušení Kontrolního hlášení
 • Zrušení výjimek a zjednodušení systému
 • Přehledná legislativa

 • Možnosti správy datové schránky a její komunikace
 • Narovnání daňového zatížení pro zaměstnance a podnikatele

  Ekonomika

 • Kroky vedoucí vyrovnanému hospodaření
 • Výstavba státních strategických podniků
 • Nepodporujeme přijetí Eura, česká měna zachovává samostatnost s možností reagovat v době ekonomické krize
 • Změny a zprůhlednění dotačních pravidel
 • Podpora zemědělství, školství, zdravotního systému a učňovského školství
 • Vybudovaní českých továren, energetických přenosových, dopravních a komunikačních sítí
 • Aktivní podpora malého a drobného podnikání
 • Zefektivnění a změna rozpočtové politiky obcí
 • Změna pracovní aktivity spoluobčanů, změnou pracovní doby
 • Politiku rovnosti v zastoupení s EU, nikoli politikaření
 • Posílení Českých národních zájmů
 • Posílení vnitřní ekonomiky
  Podpora podnikání

 • Podpora rozjezdu technologických systémů
 • Výstavba technologických veřejně prospěšných celků
 • Společnosti s dotačními příjmy budou mít vázané ceny dotovaných produktů
 • Narovnání monopolního chování společností a bank
 • Podpořit oživení a zalidnění venkova včetně infrastruktury
 • Podpořit zemědělce před hospodářskými podnikateli

  Morálka

 • Zrušení zdvojených funkcí a odměn
 • Zrušení zákonů omezující a byrokratizující občanskou společnost
 • Vyřešit náklady na Parlament a Senát
 • Zastavit tunelování společné státní kasy
 • Omezení monopolního chování společností
 • Obnovit rovnost občanů
 • Vrátit stát do rukou občanské společnosti a vynucovat zodpovědnost
 • Stát má být garantem nejen vzdělání, ale i zdraví a práce
 • Vyřešení migrace, nikoli strašení občanů
 • Zajistit odpovídající úřední odezvu na potřeby občana
 • Neskrývat rozhodování před občany
 • Transparentní rozhodování, odměny a následná zodpovědnost
 • Nenutit občany komunikovat jen přes kyber prostor
 • Odvolatelnost úředních osob s návazností na odpovědnost

  Sociální politika a práce

 • Dobře placená práce pro všechny kdo chtějí pracovat
 • Skutečná sociální podpora pro ty, kdo jí potřebují
 • Podpora rodiny a pracujících
 • Místo agenturní práce řádný rovnoprávný pracovní vztah
 • Platová rovnoprávnost mužů a žen
 • Práce pro všechny i v mikro regionech
 • Řešení bytové politiky nejen pro mladé rodiny

  Bezpečnost

 • Nulová tolerance násilí
 • Odstranění kriminality s úmyslností
 • Zrušení časové promlčitelnosti trestných činů

Jsme na tom stejně

 • Máme toho DOST společného?
 • Také nemáte koho volit ?
 • Nebaví vás stále ta samá gesta a tváře ?
 • Cítíte, že tímto způsobem lépe nebude ?
 • Nejste spokojeni s tím kam tečou Vaše daně ?
 • Postrádáte ve vedení státu vůli zlepšovat a zjednodušovat Vám život ?
 • Vnímáte, že nová legislativa Vám nasazuje těsnější okovy ?
 • Trápí Vás kriminalita bez trestu ?Číst dále

Náš Program

 • Respekt - Spolupráce - Důstojnost - Tolerance
 • Daně: zrušení výjimek a zjednodušení systému
 • Doprava: řešení tranzitní dopravy
 • Přehledná legislativa: správa datové schránky a její komunikace
 • Ekonomika: posílení vnitřní ekonomiky
 • Sociální politika a práce: dobře placená práce pro všechny kdo chtějí pracovat
 • Bezpečnost: odstranění kriminality s úmyslností


Číst dále

Kdo nás vede

  ... jen normální lidé

 • Nestojí za námi obchodní giganti
 • Nestojí za námi miliardáři
 • Nezískali jsme majetky privatizací
 • Nevlastníme významnou část pozemků ČR
 • Nepotřebujeme si udržet pozici politickým vlivem

 • Jsme odhodlaní
 • Chceme, aby se nám tu žilo lépe


Číst dále Chcete nám pomoci?

K podpoře myšlenek a cílů DOST založené za účelem zlepšení kvality našich okleštěných životů, není třeba žádné registrace, stačí Vaše podpora:

Číslo účtu: 22266600 / 2010 Fio Bank pro příspěvek.

Děkujeme Vám za projevenou podporu, pište opakovaně televizním společnostem a vyžadujte naše pozvání na obrazovky Vašich přijímačů, kde uslyší všichni naše názory a cíle, neboť v dnešní době informacemi zahlcený virtuální prostor odrazuje od čtení podstatného.

Podpořte nás tím co umíte Hledáme dobrovolníky pro činnosti spojené s podporou myšlenek nového začátku. Správce webu, právníky, animátory, režii a výrobu klipu, zmocněnce a všechny další spoluobčany, kteří nehledají důvody, proč to nejde, ale způsoby jak to vyřešit a věří, že to jde.

Rovněž hledáme spoluobčany pro zřízení iniciativ občanů v jednotlivých regionech naší země.